September 23, 2016
logo
VIII International
Economic Forum

INNOVATIONS. INVESTMENTS. KHARKIV INITIATIVES!

Yuliya Zavalishyna

Government Relations Manager, Shell Ukraine

 

Наш канал